ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบแขนยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร เครื่องยนต์ดีเซลกำลังไม่น้อยกว่า ๑๖๔ แรงม้า จำนวน ๖ คัน (22.10.15.26) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:12 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ