ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศแม่น้ำมูล ตำบลแก ตำบลน้ำเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 พ.ย. 58

วันที่:12 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ