ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๒๕ (เรือขุดแบบหัวสว่าน) และเรือเจ้าท่า ๒๒๕ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๘๘ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 พ.ย. 58

วันที่:12 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ