ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซล เรือเจ้าท่า ๒๑๕ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๙ แรงม้า พร้อมเกียร์ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๓ (ตรัง) จังหวัดตรัง จำนวน ๑ ชุด (e-bidding) (ครั้งที่ ๒) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-18 พ.ย. 2558

วันที่:13 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ