ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่าเรือสาธารณะที่เกาะปู เกาะฮั่ง และเกาะศรีบอยา จังหวัดกระบี่ จำนวน ๓ แห่ง (81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16-49 พ.ย. 2558


วันที่:16 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ