ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามกีฬาขนาดเล็ก เพื่อส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในองค์กร (72.12.14.08) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแตวันที่ 20-25 พ.ย.2558


วันที่:20 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ