ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกรมเจ้าท่า (๙๓.๑๕.๑๕.๐๗) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 พ.ย. 58

วันที่:20 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ