ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องหยั่งน้ำหาความลึกระบบดิจิตอล ชนิดความถี่เดียว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 3 ชุด (41.11.43.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่ 9-15 ธ.ค. 58

วันที่:09 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ