ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำวัง ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน ถึงตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (72.14.12.06) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 16 – 21 ธ.ค. 58

วันที่:16 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ