ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาและปรับปรุงรายงานของระบบสารสนเทศ ๙ ระบบ (๙๓.๑๕.๑๕.๐๙) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 25-30 ธ.ค.58)

วันที่:25 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ