ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบริเวณเกาะยาว (Sand By Passing) อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส (72.14.12.06 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 13-18 มกราคม 2559

วันที่:13 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ