ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสผ่านเดียว (Single sign – on : SSO) (93.15.15.09 ) (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19-22 มกราคม 2559

วันที่:19 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ