ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบจัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย สำหรับส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19-22 มกราคม 2559

วันที่:19 มกราคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ