ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือยนต์ตรวจการณ์เจ้าท่า 213 จำนวน 63 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 4-9 ก.พ.59)

วันที่:04 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ