ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างหลักไฟขอบร่อง หลักไฟแสดงที่หมายอันตราย และหลักไฟปลายสันเขื่อน พร้อมอุปกรณ์เครื่องหมายการเดินเรือ สบ.๔ และสบ.๖ รวม ๑๕ หลัก (วิจารณ์ 8-11 ก.พ.59)

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ