ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะบ้านแหลม หมู่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (81.10.15.03) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่ 8-11 ก.พ.59

วันที่:08 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ