ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการของกรมเจ้าท่า กรุงเทพมหานคร (30.22.20.12) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 10-15 ก.พ.59

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ