ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคางานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเครื่องมือฝึกจำลอง ที่ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จังหวัดสมุทรปราการ (72.12.11.03) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ