ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศที่แม่น้ำป่าสัก ตำบลสระประดู่ อำเภอวิเชียรบุรี – ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1-6 กันยายน 2559


วันที่:01 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ