ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจกรมเจ้าท่าทางสื่อโทรทัศน์และวิทยุ (82.11.19.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตั้งแต่วันที่ 2-7 กันยายน 2559

วันที่:02 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ