ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (แบบดับเบิ้ลแค็บ) จำนวน ๙ คัน (ครั้งที่ 2)โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วิจารณ์วันที่ 14-19 กันยายน 2559)

วันที่:14 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ