ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อวิทยุคมนาคมสำหรับการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน 305 ชุด (43.19.15.10) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 16-21 ก.ย. 59)

วันที่:16 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ