ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลร่องน้ำสงขลา(ร่องนอก) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 29 ก.ย. – 4 ต.ค. 2559)


วันที่:29 กันยายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ