ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือโดยสารท่าวัดสร้อยทอง แม่น้ำเจ้าพระยา เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙)


วันที่:05 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ