ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณ ม.7 และ ม.10 ต.ขนาบนาก อ. ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 1 แห่ง (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 7-12 ต.ค.59)

วันที่:07 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ