ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้งสถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๒ สถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๙)


วันที่:10 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ