ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือโดยสารท่าวัดบางกร่าง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ ๑๐ – ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙)


วันที่:10 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ