ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๓๐๔ (เรือบรรทุกดินชนิดเปิดท้อง) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙)


วันที่:10 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ