ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำสมุน บ้านทุ่งขาม หมู่ที่ ๘ ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณืตั้งแต่วันที่ ๑๐ – ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๙)


วันที่:11 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ