ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.29 (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว) และเรือเจ้าท่า 229 (เรือพี่เลี้ยง) รวม 70 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 13-18 ต.ค. 59)

วันที่:13 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ