ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า 30 (เรือวางทุ่นเครื่องหมายการเดินเรือและบรรทุกอุปกรณ์) จำนวน 14 รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 13-18 ต.ค. 59)

วันที่:13 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ