ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตำบลยางตาล อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๙ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:14 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ