ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำอิง บริเวณวัดวังผาศิลาราม หมู่ที่ 4 บ้านวังศิลา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 14-19 ต.ค. 59)

วันที่:14 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ