ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า จ.๒ (เรือลากจูง) จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:17 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ