ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๔๕ (เรือขุดหัวสว่านท่อส่งดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๘ นิ้ว) และเรือเจ้าท่า ๒๔๕ (เรือพี่เลี้ยง) รวม ๕๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๑ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:18 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ