ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ๓๐๑ (เรือบรรทุกอุปกรณ์การขุด) จำนวน ๓๐ รายการ (25.11.15.02) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วิจารณ์วันที่ 18-21 ต.ค. 59)

วันที่:18 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ