ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.39 (เรือขุดแบบหัวสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว) จำนวน 27 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 ต.ค. 2559)

วันที่:19 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ