ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือเจ้าท่า ข.๔๐๑ (โป๊ะบรรทุกรถขุดตักดิน) จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:20 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ