ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องยนต์ดีเซลขับเพลาใบจักร ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แรงม้า พร้อมเกียร์ สำหรับเรือเจ้าท่า ๒๑๙, เรือเจ้าท่า ๒๒๑, เรือเจ้าท่า ๒๕, และเรือเจ้าท่า ๒๗ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๙ – ๒๕ ต.ค. ๒๕๕๙)

วันที่:20 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ