ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ในพื้นที่จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 26 – 28 ต.ค. 2559)

วันที่:25 ตุลาคม 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ