ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงหินทิ้งป้องกันการกัดฌวาะชายฝั่งบริเวณบ้านทุ่งประดู่หมู่ที่ 2 ต.ทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ (81.10.15.07) โดยวิธีประกวดราคาอิลเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 2-7 พย.59)

วันที่:03 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ