ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเรือโดยสารท่าพิบูลสงคราม 14 (ซอยแสงเสณีย์) จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 3 – 8 พ.ย. 2559)

วันที่:03 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ