ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย 10 หน่วย สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 15 – 18 พ.ย. 2559)

วันที่:15 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ