ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน กรุงเทพมหานคร (43.21.15.00) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 16-21 พย. 59)

วันที่:16 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ