ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อเรือกู้ภัยความเร็วสูงสีส้ม จำนวน 2 ลำ (25.11.15.10) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 17-22 พย. 59)


วันที่:17 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ