ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับการสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยทางน้ำ จำนวน 305 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 9 – 14 พ.ย. 2559)

วันที่:18 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ