ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงแผงกันคลื่น ที่จอดพักเรือท่าเทียบเรือปัตตานี และปรับปรุงพื้นที่หลังท่า จ.ปัตตานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 18-23 พฤศจิกายน 2559)

วันที่:18 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ