ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำสายบุรี บริเวณวัดทรายทอง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์วันที่ 18 – 23 พ.ย. 59)


วันที่:18 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ