ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมทำเรือฝึกนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ เรือฝึกสาครวิสัย จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ จำนวน 120 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณืวันที่ 11-16 พย. 59)

วันที่:22 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ