ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังห้วยมุก บริเวณวัดศรีมงคลเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (81.10.15.07) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 24 – 29 พ.ย. 2559)


วันที่:24 พฤศจิกายน 2559

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ